Versuri originale:

I know it wasn’t easy
I know it changed your life
I imagine no words could console
The woman he had defiled

But somehow you found the courage
And the grace to carry on
When everyone around you told you
This child should not be born

Chorus
I know I was meant to be
This life was meant for me
Though you went through so much pain
Your tears were not in vain
Although you could not see
What God had planned for me
I know I was meant to be

Every day you faced the questions
Torn by the lot you had received
Every tear was a reminder
Of how I was conceived

But in the middle of the confusion
You found strength to make it through
And now I can love and be loved
All because of you

Bridge
Fearfully and Wonderfully,
That is how each of us is made
So who are we to stop
The miracle that awaits

©2009 Ryan Scott Bomberger

 

Versuri traduse:

Ştiu că n-a fost uşor

Ştiu că ţi-a schimbat viaţa

Îmi imaginez că nici cuvintele n-au putut-o consola

Pe femeia pe care el a dezamăgit-o.

 

Dar cumva tu ţi-ai găsit curajul

Şi harul de a continua

Când toţi cei din jurul tău ţi-au spus

Că acest copil nu trebuie născut.

 

Corul:

Ştiu că aşa a fost să fie

Această viaţă mi-a fost menită mie

Căci ai trecut prin atâta durere

Lacrimile tale n-au fost în zadar

Chiar dacă n-ai putut vedea

Ce a plănuit Dumnezeu pentru mine

Ştiu că așa a fost să fie.

 

În fiecare zi te confrunţi cu întrebările

Desprinse din mulţimea pe care ai primit-o

Fiecare lacrimă a fost un amintire

A modului în care am fost conceput

 

Dar în mijlocul confuziei

Ţi-ai găsit puterea de a merge mai departe

Şi acum pot iubi şi pot fi iubit

Doar datorită ţie.

 

Fără frică şi în mod minunat

Aşa e făcut fiecare dintre noi

Aşa că cine suntem noi să oprim

Acel miracol care aşteaptă?

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *